Komovo - De toekomst van werk 2022

De onderzoekers van Komovo ontwierpen negen toekomstframes. In deze verhalen werkt een imaginaire schrijver uit 2050, telkens een specifieke houding van de rijksambtenaren uit ten opzichte van hun werk en de samenleving. De frames dragen beeldende titels als De rijkskazerne, De polderkamer, De rijksmarkt, De fabriek van fragiliteit en De districten-holding. Via deze frames laten de ontwerpers zien hoe de rijksambtenaren zich kunnen verhouden tot de wereld en welke ruimtelijke behoeftes daarmee gepaard gaan.