Essay Landschap is alles

Uit liefde voor het landschap werd Berno Strootman landschapsarchitect. Met lede ogen ziet hij aan hoe het landschap al decennia lijdt onder aanhoudende verstedelijking, de aanleg van infrastructuur en de intensivering van de landbouw. Als Rijksadviseur voor het Landschap kan Berno Strootman daadwerkelijk iets betekenen voor het herstel van het landschap en een betere verhouding met landbouw. Hij houdt een vurig pleidooi voor een landschapsinclusieve landbouw met een New Deal voor boer en maatschappij. Het Nederlands cultuurlandschap is voor het grootste deel ontstaan door boeren, laat het nu weer opbloeien samen met de boeren.