Essay Jan Willem Erisman en Krijn Poppe

Jan Willem Erisman en Krijn Poppe schreven in het kader van de landbouwpilots een essay met de titel De economie van de landbouw en de mogelijkheden voor regio’s om te verduurzamen.

Jan Willen Erisman en Krijn Poppe zijn als experts nauw betrokken bij de pilots in de krimpenerwaard, de Marne en Salland. Zij stellen in dit essay dat de boeren en stakeholders in deze gebieden het er uitdrukkelijk over eens zijn dat de marktprijs voor voedsel en wet- en regelgeving belemmerend zijn voor de verduurzaming van de landbouw en het behoud van het landschap. Zij beschrijven dat veel boeren zich ondergewaardeerd voelen voor het werk dat zij doen, de kwaliteit die zij leveren ten aanzien van de voedselproductie en het landschapsonderhoud en de stappen die zij al in verduurzaming hebben gezet. De vraag is welke belemmeringen er precies leven en hoe deze aangepakt kunnen worden om tot potentiele oplossingen te komen.

In hun essay schetsen zij eerst de economische krachten en belemmeringen rond de landbouw in de gebieden. Vervolgens duiden zij de bottlenecks in het verduurzamen voor de regio’s  en tot slot beschrijft hij potentiele oplossingen en bijbehorende instrumenten met verantwoordelijke partijen.

Over Jan Willem Erisman

Jan Willem Erisman is directeur – bestuurder van het Louis Bolk instituut, een kennisinstituut op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Met ingang van 1 september – na een periode van acht jaar – zal hij deze functie neerleggen. Hij is benoemd tot hoogleraar Environmental Sustainability bij het CML, het Centrum voor Milieuwetenschappen aan de Universiteit Leiden.

Over Krijn Poppe

Krijn Poppe is sinds 2016 lid van de Rli. Hij was tot zomer 2020 research manager en senior economist bij Wageningen Economic Research (WUR). In de periode 2009-2011 was hij Chief Science Officer van het toenmalige ministerie van LNV. Hij vervult een aantal bestuurs- en adviesfuncties en is mede-eigenaar van een akkerbouwbedrijf.