Energiekoppelingen: opvang, energieopwekking en -uitwisseling

Het plan De musica mundana van ABT, Obscura en Lesia Topolnyk is gemaakt voor de Der Aa-kerk in Groningen, de Grote Kerk in Naarden en de Oude Kerk in Amsterdam, binnen het thema Energiekoppelingen: opvang, energieopwekking en -uitwisseling.
Het team heeft gezocht naar een antwoord op de vraag hoe een stadskerk een bron van energie kan worden.

Musica Mundana

De ontwerpers kozen voor een zichtbare toevoeging, zoals vele generaties door de eeuwen heen dat ook al hebben gedaan. Kerken worden getransformeerd in een metabolische bron. Een bron waarmee niet alleen stromen van energie en water doorheen zullen vloeien, maar ook stromen van vermaak, vriendschap, respect en erkenning.

Regenwatergordijn

‘Spannend en gedurfd’, dacht Ellen Snoep, directeur van de Grote Kerk in Naarden toen ze de plannen voor het thema Energiekoppelingen zag. Maar zij schrok ook een beetje, want het team ABT en Obscura i.s.m. Lesia Topolnyk grijpt stevig in. Het bouwt naast elke kerk een nieuw paviljoen, dat ‘de kerken transformeert in een metabolische bron’. In dat paviljoen komen energiestromen samen en worden functies gecombineerd die een aanvulling kunnen zijn op wat de kerken ontberen. In Amsterdam met een regenwatergordijn van dak naar vloer in de Oude Kerk; in Naarden met zicht op de kunstwerken op het plafond van de Grote Kerk; en in Groningen als markering van de ingang van de Der Aa-kerk. 

De negen visies, de drie ontwerpen en het juryrapport zijn te downloaden via Architectuur Lokaal.