Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid

'Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid. Dat is de titel van de prijsvraag, die voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in maart 2021 uitschreven. Teams van professionals uit de ontwerpdiscipline, de duurzaamheid- en de erfgoedexpertise werden uitgedaagd om te ontwerpen aan nog niet bestaande oplossingen die bijdragen aan de verduurzaming van iconische stadskerken.

De Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed trokken bij deze prijsvraag samen op met negen iconische stadskerken. Met de prijsvraag werd gezocht naar concrete oplossingen voor het verduurzamen van de negen iconische stadskerken. Oplossingen, die nog niet eerder waren bedacht en tegelijkertijd goed uitvoerbaar zijn, bij voorkeur ook voor andere (dorps-)kerken. In de prijsvraag ging het nu eens niet over haalbaarheid, financieel of technisch, maar om inspiratie en 'verleiding en verlangen als drijfveer'.

37 multidisciplinaire ontwerpteams, bestaande uit professionals uit de ontwerpdiscipline, de duurzaamheid- en de erfgoedexpertise, reageerden op de openbare oproep om de opgave vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Daarbij konden zij een keuze maken uit de drie thema's die werden aangereikt. De jury nodigde negen teams uit om een visie op de opgave te ontwikkelen. Vervolgens selecteerde de jury drie teams (één team per ontwerpthema) en vroeg de ontwerpteams om hun visie uit te werken tot een ontwerp. 

De drie winnende plannen werden op 20 oktober 2021 onder leiding van Tracy Metz gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week. Bij de eindpresentatie formuleerde de jury aanbevelingen om de ontwerpen verder te brengen.

Juryrapport en magazine Sublieme Schoonheid | Sublieme Duurzaamheid

Alle informatie over de prijsvraag, de ontwerpen en de ontwerpteams is te vinden in het magazine Sublieme Schoonheid | Sublieme Duurzaamheid. De negen visies, de drie ontwerpen en het juryrapport zijn te downloaden via Architectuur Lokaal.

Jury

De jury bestond uit:
Floris Alkemade, (voormalig) Rijksbouwmeester, voorzitter
Susan Lammers, algemeen directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Willem Jan de Hek, predikant Protestantse Wijkgemeente Jacobikerk Utrecht
Christien Meindertsma, kunstenaar en ontwerper
Laetitia Ouillet, senior specialist, eRiskgroup
Patty Wageman, directeur Stichting Oude Groninger Kerken en vertegenwoordiger van het Grote Kerkenoverleg
Secretaris van de jury was Cilly Jansen, Architectuur Lokaal.

De Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed trokken bij deze prijsvraag samen op met negen iconische stadskerken. De prijsvraag is georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal.