Verbinding met de omgeving: toegankelijkheid en inbedding

Het plan Van besloten iconen tot verbindende volkspaleizen van Braaksma en Roos Architecten B.V, Inside Outside, Antea Group B.V. i.s.m. Johanna van Doorn Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit is gemaakt voor de Kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem, de Sint Janskathedraal ’s-Hertogenbosch en de Domkerk in Utrecht, binnen het thema Verbinding met de omgeving: toegankelijkheid en inbedding.

Antea

De ontwerpers streven naar het grenzeloos toegankelijk maken van de kerken door deze als tuinen naar buiten uit te breiden en te openen naar de stad. Zij willen terug naar waar een kerk in hun ogen voor staat: stilte, rust en afstand nemen van het alledaagse. Vanuit hun visie maken ze de tuinen toegankelijk voor de stad. Met water en groen als fundament voor klimaatadaptieve en natuurinclusieve oplossingen.

Groene oases

Het team keek naar nieuwe vormen van verbinding tussen kerk en omgeving en vond die in de aanleg van tuinen rondom de kerken. Zij transformeren de stenige omgeving van de kerken in groene oases, elk geïnspireerd op de vorm of historie van de kerk. Als een verbindende en uitnodigende toegang tot de kerk. Een verdiepte tuin in het ontbrekende middendeel van De Domkerk in Utrecht en radiale tuinen rondom de straalkapellen van de Sint Bavo in Haarlem. Ook bij de Sint Jan in Den Bosch zien de ontwerpers de tuin als een voortzetting van de ruimtelijke en emotionele ervaring buiten de kerk.

De negen visies, de drie ontwerpen en het juryrapport zijn te downloaden via Architectuur Lokaal.