Verdichtingsverhalen op Rotterdam Architectuur Maand

Richt je op de verbetering van de leefbaarheid van bestaande buurten en dorpen. Dan komen de woningaantallen vanzelf naar je toe. Dat is de uitkomst van het onderzoek ‘Verdichtingsverhalen: betere buurten én meer woningen’, dat het College van Rijksadviseurs (CRa) begin dit jaar presenteerde.

Beeld: Fred Ernst
Verdichtingsverhalen tentoonstelling

Het onderzoek is inmiddels aangevuld met een interactieve kaart waarop te zien is per buurt of er verdicht is of niet. Beide zijn de hele maand juni te zien op de gratis te bezoeken hoofdtentoonstelling “(T)Huis” van de Rotterdam Architectuurmaand in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Ook is hier een film te zien met vier verdichtingsverhalen door de ogen van bewoners.

Nieuw: Nederlands verdichtingsverleden in kaart

De interactieve kaart is zowel op de tentoonstelling “(T)huis” als thuis te bekijken. Op deze interactieve kaart kun je per buurt zien of er verdicht is of niet. Zoek je eigen buurt op en kom erachter wat daar de afgelopen 15 jaar is gebeurd!

Op basis van openbare CBS-buurtcijfers zijn de veranderingen tussen 2005-2020 in woonbuurten in kaart gebracht: in vier afzonderlijke kaartlagen is te zien of er groei of krimp heeft plaatsgevonden van het aantal woningen en inwoners in een buurt.

De meeste woonbuurten zijn de afgelopen 15 jaar verdicht: 36% met inwoners en woningen, 27% alleen met woningen. In deze buurten is ruim een half miljoen woningen toegevoegd, waarvan de helft met stevige aantallen per buurt: meer dan 10% toevoeging.

Naast de vier categorieën is er een kaartlaag gemaakt van de buurten waar meer dan 10% inwonersgroei en meer dan 10% woningen aan de voorraad werden toegevoegd: "de 1000 meest verdichte buurten van Nederland". Verder is er een kaartlaag met 20 voorbeelden van recente verdichtingsprojecten, uit het onderzoek "Bouwen aan leefomgevingskwaliteit" van Vereniging Deltametropool.

Nieuw: verdichtingsverhalen op film

Bouwen waar de mensen zijn kan een hefboom zijn om de leefkwaliteit van dorp of buurt te verbeteren en zorgt dat mensen wooncarrière kunnen maken, blijkt uit vier verhalen door de ogen van bewoners in Veenendaal, Doorn, Rotterdam en Utrecht. Deze film was onderdeel van de bijeenkomst die het College van Rijksadviseurs organiseerde samen met het Planbureau voor de Leefomgeving, het Ministerie van BZK en de Vereniging Deltametropool op maandag 14 maart 2022 in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam. De film is nu ook online beschikbaar

Het onderzoek Verdichtingsverhalen is gedaan in opdracht van het College van Rijksadviseurs door Inbo Urban Strategy. De interactieve kaart is gemaakt door Maurits de Bruijn. De 20 voorbeelden komen uit onderzoek van de Vereniging Deltametropool i.o.v. het Ministerie van BZK i.s.m. PBL "Bouwen aan leefomgevingskwaliteit".