College van Rijksadviseurs presenteert Architectonisch kader voor ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw

Het College van Rijksadviseurs (CRa) is verheugd om de publicatie van het Architectonisch kader voor Ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw aan te kondigen. Dit kader is een leidraad voor het bevorderen van hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit binnen de snelgroeiende industriële woningbouw. Het project, uitgevoerd door het CRa en de Federatie Ruimtelijke kwaliteit in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft als missie om de kansen en architectonische uitdagingen van industriële productiemethoden te agenderen. Meer goede woningen op korte termijn en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van bestaande en toekomstige woonbuurten is het uiteindelijke doel.

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra presenteert het kader

De woningmarkt staat onder druk en de behoefte aan versnelling en verduurzaming van de bouwketen is groter dan ooit. De groeiende trend van industrieel geproduceerde woningen biedt kansen om aan deze behoeften te voldoen, maar vereist ook specifieke aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Het Architectonisch kader dat Rijksbouwmeester Francesco Veenstra deze week presenteerde, is een van de drie kwaliteitskaders binnen het project, naast het Stedenbouwkundig kader geschreven door Frits Palmboom en het volgend jaar te verschijnen Governance kader.

Leidraad

Dit Architectonisch kader is geschreven door experts binnen het vakgebied. Het voorziet beleidsmakers, adviseurs en vertegenwoordigers uit de bouwwereld van ideeën, methoden en principes om gezamenlijk de architectonische kwaliteit van industriële woningbouw te vergroten en te verdiepen. In het boekdeel komen zowel de historische lessen uit het verleden als de huidige uitdagingen aan bod. Het gaat hierbij om het ontwerp van industriële bouwsystemen gericht op modulaire en circulaire bouw, duurzaam en lichtgewicht materiaalgebruik en een aanpasbare indeling.

Het hart van dit boekje wordt gevormd door een set prestatie-eisen die als leidraad kan fungeren in het ontwikkel-, ontwerp- en bouwproces. Dit biedt een gemeenschappelijke basis waarop alle betrokken partijen kunnen bouwen en innoveren.

Samenwerking

Het verschijnen van dit Architectonisch kader markeert een belangrijke mijlpaal in het project Ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw. Het benadrukt het belang van samenwerking aan de voorkant van het ontwikkel- en bouwproces tussen alle betrokken partijen om hoogwaardige architectonische resultaten te bereiken bij industriële woningbouw. Het College van Rijksadviseurs en de Federatie Ruimtelijke kwaliteit blijven zich inzetten om de ruimtelijke kwaliteit in de woningbouw te waarborgen en te bevorderen. Deze ambitie vereist goed opdrachtgeverschap en een sterke ontwerpsector.

Samen met alle betrokken partijen streven we ernaar om toekomstbestendige en veerkrachtige buurten en dorpen te creëren. Het Architectonisch kader is een belangrijk instrument om deze ambitie te realiseren.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Architectonisch kader voor Ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw en het project Ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw kunt u contact opnemen met iris.thewessen@rijksoverheid.nl.