Nieuwsbrief College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van mobiliteit en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws van het College van Rijksadviseurs.

(X)XL verdozing - Minder, compacter, geconcentreerder, multifunctioneler

De snelle toename van (X)XL vastgoed baart zorgen. Het huidige vraaggericht ontwikkelen gaat gepaard met een gebrek aan regie en er is te weinig zicht op de impact die de (X)XL trend heeft op landschap, stad en infrastructuur. Rijk en regio zouden veel strengere eisen moeten stellen en nadenken over wat wel en niet gefaciliteerd wordt. Het moet minder, compacter, geconcentreerder en multifunctioneler, zo concludeert het College van Rijksadviseurs in zijn advies over (X)XL verdozing dat 29 oktober onder grote belangstelling van de pers is gepubliceerd.

Meer informatie over het advies (X)XL verdozing vindt u hier.

Beeld: Rademacher & De Vries Architecten

Panorama Lokaal selecteert zeven woonwijken

Het College van Rijksadviseurs heeft 24 oktober zeven locaties bekendgemaakt die zijn geselecteerd voor Panorama Lokaal. Met de ontwerpprijsvraag wil het College van Rijksadviseurs een nieuwe impuls geven aan de stadsranden. Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in de gemeente Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort behoren tot de geselecteerde wijken. De zeven wijken dateren uit de jaren 60, 70 en 80, liggen op de rand van stad en groen en zijn toe aan een flinke opknapbeurt. 

Lees hier meer over de prijsvraag Panorama Lokaal.

Lespakket Panorama Nederland

Speciaal voor middelbare scholieren is er sindskort een krant beschikbaar over Panorama Nederland, de optimischische toekomstvisie van het College van Rijksadviseurs. Docenten kunnen deze krant - die is gemaakt in samenwerking met Sevendays - gratis bestellen. Ook is er een bijbehorend online lesprogramma.

Interesse in de krant van Panorama Nederland?  Bekijk hem online.

Gouden Piramide: inschrijving gestart!

De inschrijving van de Gouden Piramide 2020 is van start gegaan. Alle opdrachtgevers van een uitgevoerd - of bijna uitgevoerd project - kunnen meedingen naar deze Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Meedingen kan met elk uitgevoerd of bijna uitgevoerd project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt. Dat kan een enkel bouwwerk of een openbare ruimte zijn, maar ook een compleet stadsdistrict of natuurgebied.

Aanmelden kan hier.

Terugblik: Rijksbouwmeestercongres

Voor de tweede maal vond afgelopen week onder grote belangstelling het Rijksbouwmeestercongres plaats op de Pier van Scheveningen. Onder leiding van Hasna El Maroudi gingen onder meer Kim Putters (Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) en Rijksbouwmeester Floris Alkemade op zoek naar het antwoord op de vraag: Herkennen we ‘The Meaning of Life’?

Lees het verslag van de bijeenkomst hier.

Uitnodiging: Dialoog Via Parijs

Hoe kan Nederland eruitzien als we over 30 jaar de energietransitie hebben doorgemaakt? Het College van Rijksadviseurs heeft in oktober het advies Via Parijs gepubliceerd. In dit advies schetsen de Rijksadviseurs een toekomstbeeld voor 2050 waarin zij de energietransitie verbinden met andere opgaven, zoals het verduurzamen van de landbouw en de woningbouwopgave. Met veel plezier nodigen de Rijksadviseurs u uit voor een gesprek over de kansen van de energietransitie op dinsdagmiddag 10 december in Utrecht. Het programma staat vanaf volgende week op de website van het College van Rijksadviseurs.
Aanmelden kan per e-mail.

Meer informatie over de bijeenkomst vindt u hier.

Panorama Nederland op Dutch Design Week

Panorama Nederland stond van 19 tot 27 oktober tentoongesteld in het Klokgebouw op Dutch Design Week. Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Onder het mom 'Step inside the future of The Netherlands' stapten vele belangstellenden het panorama binnen. In het nieuwe jaar zijn er weer volop kansen het panorama te boeken. Bent u geïnteresseerd om Panorama Nederland te verwelkomen? Neem dan contact op via de website.

5 jaar Young Innovators: De bevrijding van naoorlogse woonwijken (editie 2016)

De ‘Young Innovators’ bestaat vijf jaar. Het project is in het leven geroepen door het College van Rijksadviseurs om talent kansen te geven. Om het jubileum te vieren gaan Young Innovators in een serie interviews terugblikken en vooruitblikken. In deze editie komt Ivar van der Zwan aan het woord.  Met Ard Hoksbergen en Milad Pallesh onderzocht hij de verdichting van de naoorlogse woonwijk.

Lees hier het interview met Young Innovator Ivar van der Zwan.

Werkconferentie Community of Practice ‘Landschap als Vestigingsvoorwaarde’

Onze kenniseconomie schreeuwt om talent, dat zich alleen vestigt waar de leefkwaliteit zeer goed is. De eisen die we stellen aan onze leefomgeving worden steeds hoger, terwijl ook allerlei ingrijpende ontwikkelingen ruimte claimen rond en tussen de steden. Hoe staan we ervoor ten opzichte van buitenlandse metropolen en wat kunnen we in Nederlandse regio's concreet doen? De Community of Practice ‘Landschap als Vestigingsvoorwaarde’ organiseert op vrijdag 22 november 10.00 uur een werkconferentie op Landpark Assisië.

Het programma en de aanmeldlink vindt u hier.

Beeld: Theo Baart