Nieuwsbrief College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van mobiliteit en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws van het College van Rijksadviseurs.

Locaties gezocht: aanmelden kan nu!

Teams van gemeenten, wooncorporaties en bewoners kunnen tot 3 oktober 2019 locaties indienen voor Panorama Lokaal. Voor deze ontwerpprijsvraag zoeken we woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 op de rand van stad en groen. Daarna worden er – naast de reeds geselecteerde wijken Tilburg Noord en Haarlem Schalkwijk – nog vijf locaties gekozen. Samen met een team van experts formuleren de lokale teams een uitdagende en op innovatie gerichte opdracht. Creatieve en multidisciplinaire ontwerpteams gaan vervolgens in de tweede fase met deze opdracht aan de slag om de wijk klaar te maken voor de toekomst.

Meer weten over Panorama Lokaal? Bezoek de website

Op naar een rijk boerenland

Het College van Rijksadviseurs zet ontwerpend onderzoek in voor de zoektocht naar een betere deal tussen boer en maatschappij. De komende maanden starten drie pilots, waarin vanuit ruimtelijk, ecologisch en landbouweconomisch perspectief wordt onderzocht hoe de transitie naar een meer natuur- en landschapsinclusieve landbouw vorm kan krijgen. De Rijksadviseurs willen zo een bijdrage leveren aan het debat en de kennisontwikkeling over de transitie naar een duurzame landbouw.

Lees verder online.

landschap

Uitnodiging voor debat over XXL logistiek

Logistiek en distributie horen bij onze economie, maar tot welke prijs? Het aantal XXL distributiecentra is de laatste jaren explosief gegroeid. Met oppervlaktes van zo’n 40 duizend vierkante meter of meer worden ze als enorme, raamloze dozen in het landschap geplaatst. Landschap is niet oneindig beschikbaar. Het College van Rijksadviseurs, Vereniging Deltametropool en de TU Delft nodigen belangstellenden uit voor een debat op 29 oktober over deze ontwikkeling.

Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden vindt u online.

Beeld: ©Harry Cock

Young Innovators aan het woord: Warmsterdam

Het ‘Young Innovators’-programma bestaat vijf jaar. Al vijf jaar kijken jonge ontwerpers onbevangen en fris naar grote ruimtelijke opgaven. We vieren het eerste jubileum online. De komende maanden blikken Young Innovators terug en vooruit. Dit keer zijn Jeroen Atteveld en Dingeman Deijs aan het woord. De architecten kregen in 2014 de opdracht te onderzoeken wat die transitie kon betekenen voor het uiterlijk van een stad. Het project ‘Warmsterdam’ bleek een katalysator voor hun loopbaan. 

Lees het verhaal met Jeroen Atteveld en Dingeman Deijs online.

Expositie Rijk aan Ontwerpkracht online

Het verschijnen van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 is voor Rijksbouwmeester Floris Alkemade de aanleiding om te kijken naar de resultaten van 25 jaar stimulering van architectuur en ruimtelijk ontwerp in Nederland. Dit resulteerde destijds in de expositie RIJK AAN ONTWERPKRACHT, die in 2016 en 2017 maandenlang door het land reisde. Vanaf vandaag is deze tentoonstelling online beschikbaar op de website van het College van Rijksadviseurs.

Bekijk de tentoonstelling online.

Save the Date: Rijksbouwmeestercongres

Dit najaar vindt voor de tweede keer op de Pier van Scheveningen het Rijksbouwmeestercongres plaats. Titel van deze bijeenkomst, die op 7 november wordt gehouden, is ‘the Meaning of Life’. Interessante sprekers, onder wie Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, geven hun visie op de sociale aspecten uit Panorama Nederland, de toekomstvisie op de ruimte ontwikkeling van Nederland. Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

Alvast aanmelden? Dat kan via de website

Pier Scheveningen
Beeld: ©Pier Scheveningen