Nieuwsbrief College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van mobiliteit en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws.

Livestream : De 22e eeuw begint nú

Het College van Rijksadviseurs (CRa) organiseert volgende week het allereerste Toekomstatelier. We nodigen u met veel plezier uit om de publieksdag De 22e eeuw begint nú op 1 april digitaal bij te wonen. 
Of het nu gaat om klimaat, energie, wonen, landbouw of water: we zullen anders met onze ruimte moeten omgaan. Om nu de juiste beslissingen te nemen over deze complexe opgaven, is het belangrijk om ver vooruit te kijken. Het CRa zet in het 3-jarig programma ToekomstatelierNL2100 ontwerpend denken in als methode om samen met ontwerpbureaus en experts uit te zoomen en grenzen van tijd, ruimte, domeinen en disciplines te overstijgen. Op 1 april delen we de eerste inzichten en bespreken we de belangrijkste onderwerpen met interessante gasten in een serie talks.

Kijk hier hoe je de talks digitaal bij kunt wonen.

Bouwen waar de mensen zijn

In onze zoektocht naar oplossingen voor de woningbouwopgave verdienen de bestaande steden en dorpen onze onverdeelde aandacht. Dat is de uitkomst van vier onderzoeken naar verdichting in Nederland. Het College van Rijksadviseurs organiseerde op 14 maart samen met het Planbureau voor de Leefomgeving, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging Deltametropool een bijeenkomst rondom deze vierluik verdichtingsstudies.

Lees hier meer over de vier studies en kijk de bijeenkomst terug.

Eindpresentatie Young Innovators

De 2021-editie van Young Innovators is online afgesloten met de presentatie van ontwerpen en visies op uiteenlopende opgaven. Het programma, dat in 2014 startte om jonge talentvolle ontwerpers een kans te geven talent te ontwikkelen, blijkt een succesformule. De open blik en zienswijze van de Young Innovators geeft nieuwe richting aan de complexe vraagstukken van deze tijd.

Bekijk hier het werk van de Young Innovators.

Beeld: MADAM

New European Bauhaus

Het College van Rijksadviseurs is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd nationaal aanspreekpunt te worden voor New European Bauhaus (NEB). NEB is een oproep aan ontwerpers, wetenschappers, creatieve denkers, burgers en beleidsmakers om de duurzaamheidstransitie tastbaar te maken en dichter bij de mensen te brengen. 

Lees hier meer over New European Bauhaus en de Europese partners.

Veel belangstelling voor prijsvraag Oirschot

Er is veel belangstelling om deel te nemen aan de ontwerpprijsvraag ‘Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot’. De prijsvraag in Oirschot is de eerste prijsvraag binnen het programma ‘Een nieuwe bouwcultuur’, waarmee het College van Rijksadviseurs biobased en natuurinclusief bouwen wil stimuleren. Doel van dit initiatief is om vernieuwing en versnelling samen te laten vallen met de verduurzaming van de woningbouw, waarbij de bouw in balans is met zijn natuurlijke omgeving.

Lees hier meer over de prijsvraag in Oirschot.