Resultaten Young Innovators online

Met het project Young Innovators koppelt het College van Rijksadviseurs jonge, talentvolle vakgenoten aan grote ruimtelijke opgaven zoals herbestemming, duurzame energietransitie, nieuwe cultuurlandschappen en de wateropgave. De resultaten van de eerste lichting staan nu online. Eind april wordt de selectie van de tweede ronde Young Innovators bekend gemaakt.

Young Innovators

Uit de Archiprix-inzendingen (de beste afstudeerprojecten in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur) zijn vorig jaar zes projecten geselecteerd die relevant zijn voor de thema’s uit het CRa Werkprogramma 2012-2016. De jonge ontwerpers zijn door het CRa gevraagd in een vervolgopdracht hun werk te verdiepen. Met de formulering van een concrete ontwerpopdracht, begeleiding door de rijksadviseurs en door experts vanuit verwante disciplines heeft het CRa de ideeën realistische en praktijkgerichte versterking gegeven.

Innovatie en duurzaamheid

De afgeronde projecten van Young Innovators leveren een belangrijke bijdrage aan het denken over innovatie en duurzaamheid. Ze laten zien wat het betekent reststromen en maatschappelijke waarden inclusief te maken bij ruimtelijk-maatschappelijke vraagstukken zoals de wateropgave, de energietransitie en voedselzekerheid. In Onbetaalbaar Overschot wordt gekeken naar transformatiemogelijkheden van leegstaande kantoren op basis van hun bouwtechnische karakteristieken. De Stadslandbouwdoos en De Voedselmetropool gaan over hoe de stad en de metropoolregio lokaal en zelfvoorzienend kunnen zijn in voedselproductie en wat de meerwaarde daarvan is. Warmsterdam is een project dat restwarmte inzet voor warmtevoorziening en kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. En het onderzoek De Zoetwatercoöperatie brengt een strategie in beeld brengt voor de zoetwatervoorziening op Noord Beveland.

De resultaten van Young Innovators 2014

Dik Houben - Onbetaalbaar Overschot
Minke Mulder en Claire Oude Aarninkhof - De Stadslandbouwdoos
Peter Leeuw - De Voedselmetropool
Jeroen Atteveld & Dingeman Deijs - Warmsterdam
Joppe Veul, Paul van Dijk & Wolbert van Dijk - De Zoetwatercoöperatie