Studio Nauta & Mulder Zonderland wint prijsvraag Nieuwe bouwcultuur in Zwolle

De ontwerpprijsvraag ‘Biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle’ is gewonnen door Studio Nauta & Mulder Zonderland in samenwerking met Schipper Bosch, Solid Timber, Studio Joost Emmerik, Treetek, DWA, BC Materials en And The People met het plan Nieuwe Veenmarkt. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, vindt dat sprake is van een integraal en inclusief plan dat getuigt van zowel idealisme als realiteitszin. Het ontwerp biedt hoge verwachtingen voor uitwerking in het vervolg. Hiertoe is de gemeente Zwolle voornemens een opdracht te verstrekken. Dat is vanmiddag bekend gemaakt door wethouder Gerdien Rots.

Beeld: Henrieke van Assen
Team Nauta & Mulder Zonderland

De jury constateerde dat ook de twee andere plannen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe bouwcultuur. De drie zeer verschillende voorstellen tonen aan dat het noodzakelijk is om het samenleven met andere levende organismen in de toekomst anders te definiëren, aldus de jury.

Duurzame samenleving

De gemeente Zwolle heeft de prijsvraag uitgeschreven omdat zij inwoners en ondernemers in de stad en regio wil stimuleren bij de transitie naar een meer duurzame samenleving. Wethouder Rots: “Ambitieuze plannen op het gebied van groen, klimaat, water en duurzaamheid gaan hand in hand met bouwen aan communities: gemeenschappen waarin mensen zich gekend en gezien weten. Daarom hebben wij aan ontwerpteams gevraagd om een ontwerp dat biobased, natuurinclusief, betaalbaar en aanpasbaar is te realiseren. De plannen bevatten onder meer woningbouw in diverse vormen, typen en prijscategorieën, een mobiliteitshub, kleinschalige werkruimten, (collectieve) voorzieningen en een aantrekkelijke buitenruimte”.

Drie plannen

  • Nieuwe Veenmarkt, Studio Nauta & Mulder Zonderland i.s.m. Schipper Bosch, Solid Timber,  Studio Joost Emmerik, Treetek, DWA, BC Materials en And The People.
  • Op stelten!  DOK / la-di-da i.s.m. Echo, Copper 8 en Naturalis.
  • De Nieuwe Vezelmarkt groeit en bloeit, LEVS architecten i.s.m. DELVA Landscape Architecture | Urbanism, ATELIERFRONT, Finch Buildings, Norbert Schotte, Piqet Development, Floor Ziegler en Teun Gautier

Reacties bewoners en rapport van de jury

De tentoonstelling van de plannen, die voorafgaand aan het jurybesluit plaatsvond in de Elbertsschool, werd drukbezocht. Uit de reacties van bezoekers spreekt veel belangstelling voor de nieuwe bouwcultuur: “Het kan wel!”. Ook wordt gewezen op het belang van blijvende betaalbaarheid van de woningen. De meningen lopen hier en daar sterk uiteen, bijvoorbeeld over de hoogte van de gebouwen. Alle plannen kunnen rekenen op zowel grote waardering als op kritische kanttekeningen en er zijn ook aanbevelingen gedaan voor verdere planontwikkelingen. De reacties zijn meegegeven aan de jury en te lezen in het rapport dat de jury heeft uitgebracht aan de gemeente. Dit juryrapport kan hier worden gedownload.

Jury

De jury van de prijsvraag bestond uit Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester (voorzitter), Joke Dufourmont, programmaontwikkelaar Circulaire Economie AMS Institute, Jan Willem van de Groep, programmaregisseur Building Balance, Maike van Stiphout, directeur DS Landschapsarchitecten, Vincent Taapken, directeur/eigenaar New Industry Development B.V., Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving (stedenbouw/ wonen) en Gooitske Zijlstra, placemaker bij gooitz. Secretaris van de jury was Cilly Jansen, Architectuur Lokaal.

Nieuwe bouwcultuur

Met de prijsvraag voor biobased en natuurinclusief bouwen in het stedelijk gebied in Zwolle zijn nieuwe stappen gezet in de context van het programma Een Nieuwe Bouwcultuur van het College van Rijksadviseurs. Dit programma is gericht op innovatie in de gebouwde omgeving, zowel in klimaateisen als in woonwensen. De teams die plannen voor de Nieuwe Veemarkt hebben gemaakt bieden uiteenlopende mogelijkheden om van te leren; niet alleen voor en over de opgave in Zwolle, maar ook met het oog op vakontwikkeling, bouwpraktijk en regelgeving.

Meer informatie

De Nieuwe Veemarkt in Zwolle verandert in de komende jaren, van de plek van de vroegere veemarkt en de IJsselhallen naar een toekomstbestendige groene prettige nieuwe woonbuurt. Zwolle wil hierbij nadrukkelijke aandacht vragen voor duurzaam grondstoffengebruik. Meer informatie over de Nieuwe Veemarkt staat op zwolle.nl/nieuwe-veemarkt.

Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer. Partners in deze prijsvraag zijn de Zwolse woningcorporaties SWZ, Openbaar Belang en deltaWonen, vertegenwoordigd door SWZ. De uitvoering is begeleid door Architectuur Lokaal.