Nieuwsbrief College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van mobiliteit en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en Rijksadviseurs voor de Fysieke Leefomgeving Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws.

Geef onzekerheid de ruimte

Juist de onzekerheid van marges geeft ruimte om radicaler te werken. Dat is een van de conclusies uit het meerdaags Toekomstatelier NL2100, dat het College van Rijksadviseurs (CRa) in het voorjaar organiseerde. Drie ontwerpbureaus hebben in opdracht van het CRa onderzocht hoe de netwerken van vandaag de juiste basis leggen voor de toekomst. In het rapport 'Toekomstverkenning NL2100' presenteren de bureaus hun inzichten.

Lees hier alles over de plannen van de ontwerpbureaus.

Expositie: Biobased bouwen in Oirschot

Wethouder Joep van de Ven heeft de tentoonstelling van de plannen voor de Prijsvraag Biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot onder grote belangstelling geopend. De tentoonstelling is tot 1 augustus 2022 te zien in Sportcentrum De Kemmer in Oirschot. Bezoekers kunnen een reactie op de plannen achterlaten. De reacties worden meegegeven aan de jury die in het najaar een keuze zal maken. De prijsvraag maakt deel uit van het programma Een Nieuwe Bouwcultuur van het College van Rijksadviseurs.

Bekijk hier de inzendingen van de drie ontwerpteams voor de prijsvraag in Oirschot.

Biobased (ver)bouwen in stadsranden

Wat leveren biobased gewassen op voor de boer en voor het landschap? Biobased bouwmaterialen zijn noodzakelijk voor een circulaire economie. Maar kunnen biobased teelten ook bijdragen aan het landschap en kan de boer er ook een boterham mee verdienen? In opdracht van het College van Rijksadviseurs en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met de provincie Utrecht hebben de bureaus Natuurverdubbelaars en BOOM Landscape dit vraagstuk uitgewerkt voor studiegebied Groot Haarzuilens, aan de noordwestrand van de stad Utrecht. Ze onderzochten hoe biobased teelten kunnen bijdragen aan het oplossen van de gestapelde problematiek van de stadsrand. Het is een zoektocht naar nieuwe kansen voor het landschap die niet alleen grondstoffen voor biobased bouwmateriaal oplevert, maar daarnaast ook stad en land verbindt, landschappelijke en recreatieve routes van stad naar landschap versterkt en bijdraagt aan klimaatopgaven en een verbeterde biodiversiteit.

Lees hier meer over het ontwerpend onderzoek.

Panorama Lokaal Revisited

“Klopt. Hier liggen kansen.” was de conclusie tijdens het slotevent van prijsvraag Panorama Lokaal in september 2020. De prijsvraag eindigde met een rijke oogst aan plannen, de bekendmaking van de winnaars en een mooie eindpublicatie om de stadsranden toekomstbestendig te maken. En ook met de conclusie dat het echte werk toen pas begon: het traject van winnend ontwerp naar daadwerkelijke uitvoering.

Hoe staat het met de implementatie van de plannen, bijna twee jaar later? Lees het hier.

100 jaar vooruitdenken

Op 16 juni 2022 kwamen vele bouwmeesters van Nederland bijeen in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam: stadsbouwmeesters, stadsadviseurs, stadsontwerpers, polderbouwmeesters, dorpsbouwmeesters, provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit, de Groninger bouwmeester versterking, de politiebouwmeester en de Rijksbouwmeester.
Het Bouwmeestersplatform werd in 1994 opgericht door Architectuur Lokaal en is vanaf 2004 in structurele samenwerking met de Rijksbouwmeester voortgezet. Na een corona-interval van twee jaar spraken de bouwmeesters onder leiding van Renze Klamer over schoonheid, actuele opgaven in het land, in de steden en de provincies.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst in Het Nieuwe Instituut.

Groepsfoto bouwmeesters

Het College van Rijksadviseurs in de media