Bouw in de buurt

In de leidraad Bouw in de buurt geeft het College van Rijksadviseurs haar visie op de woningbouwopgave. Het College stelt het bouwen van ontbrekende woningen op de juiste plaats, namelijk in de buurt, voorop. 

De ervaring leert dat Nederland al jaren met succes in de buurt bouwt, alleen wordt dat stelselmatig over het hoofd gezien. Wie wist er dat de afgelopen vijftien jaar twee van de drie woningen in een bestaande buurt werden gebouwd? In de buurt bouwen helpt ons niet alleen aan honderdduizenden nieuwe woningen, maar tilt ook de leefbaarheid van de acht miljoen bestaande woningen op.

Leeslijst

In de leidraad zijn samenvattingen van de belangrijkste onderzoeken op het terrein van bouwen in de buurt opgenomen.

Leeslijst