Nieuwsbrief College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van mobiliteit en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws.

Ontwerpprijsvraag Oirschot van start

Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten hebben tot 14 februari 10 uur om zich aan te melden voor deelname aan de openbare ontwerpprijsvraag Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot. De prijsvraag in Oirschot is de eerste prijsvraag binnen het programma Een nieuwe bouwcultuur, waarmee het College van Rijksadviseurs biobased en natuurinclusief bouwen wil stimuleren. 

Lees hier hoe je je in teamverband kunt aanmelden.

De ontwerpprijsvragen van het vorige CRa zijn positief geëvalueerd door Drift – Dutch Research Institute for Transitions –  vanwege de brede maatschappelijke impact en de sterke waardering. De bevindingen en aanbevelingen lees je hier.

Het eerste Toekomstatelier: De 22e eeuw begint nu

Het College van Rijksadviseurs gebruikt de periode 2021-2024 om letterlijk een eeuw vooruit te kijken. Om dat handen en voeten te geven, is het college het Toekomstatelier NL2100 gestart: een langlopend ontwerpatelier om een gedeeld beeld te ontwikkelen van de strategische keuzes die nodig zijn voor een toekomstbestendig Nederland. Op 1 april geeft het Toekomstatelier een allereerste kijkje in de keuken. 

Lees hier hoe je op de hoogte kunt blijven.

Verdichtingsverhalen: betere buurten én meer woningen

Inzetten op kwaliteitsverbetering van bestaande buurten leidt tot meer woningaanbod. Dat is de uitkomst van het onderzoek 'Verdichtingsverhalen: betere buurten én meer woningen'. Het College van Rijksadviseurs onderzocht de toename van woningen in bestaande buurten in de afgelopen 15 jaar. Ervaringen uit het verleden kunnen houvast geven voor de discussie over de toekomst: een onderzoek naar het recente Nederlandse verdichtingsverleden.

Bekijk Verdichtingsverhalen: betere buurten én meer woningen.

Beeld: Inbo

Vernieuwende aanpak om kwetsbare jongeren een kans te geven

In de voormalige kazerne van de Marechausse (KMAR) in Maastricht komen 30 woonplekken om kwetsbare jonge mensen betere kansen te geven. Wethouder Jongen van Maastricht, staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de bestuurders Aukje Jacobs van Coöperatie Porthos Scharn, Joop Petit en Tom Dauphin van de Porthos Vastgoed BV hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de titel Skills in de Stad voor de duur van 5 jaar. Het Atelier Rijksbouwmeester is nauw betrokken bij het plan van aanpak.   

Kijk voor meer informatie over Skills in de Stad hier.

beeld van mensen aan het werk

ENCI-terrein Maastricht : uitzonderlijk cultuurhistorisch belang

De Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) te Maastricht is de enige volledige cementfabriek van Nederland. Dit indrukwekkende fabriekscomplex met mergelgroeve ligt pal tegen de Sint-Pietersberg aan, op steenworp afstand van het centrum van Maastricht. De mergelwinning en cementproductie zijn hier recent gestopt. Omdat een deel van het complex sloop boven het hoofd hangt, vroeg de toenmalige Minister van Cultuur, mevrouw van Engelshoven, het College van Rijksadviseurs (CRa) om advies.

Het advies is hier te downloaden.

College adviseert over Regionale Energie Strategieën

Het College van Rijkadviseurs heeft een advies gepubliceerd over de Regionale Energie Strategieën (RES). Met dit advies wil het College bijdragen aan de ontwikkeling van de RES’en en daarmee stimuleren dat er samenhangende plannen ontstaan voor de energietransitie, die tonen hoe we kunnen werken aan een aantrekkelijke leefomgeving waarin een duurzame omgang met energie het nieuwe normaal is. Plannen die zowel individueel als in de ruimtelijke optelsom meerwaarde opleveren op de lange termijn. 

Lees hier meer over het advies.

Het CRa denkt mee over hoe de energietransitie in ons land vorm krijgt. Onder andere door in nauw overleg met het Programma Energie Hoofdstructuur advies te geven over de samenhang tussen de energiehoofdstructuur en andere ruimtelijke opgaven op de lange termijn. En wat dat betekent voor de keuzes die we nu al moeten maken. Hiervoor benutten we het Toekomstatelier NL2100.

Kaft advies Rover RES