181 Adviezen & publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type Adviezen & publicaties kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aandacht voor restauratieambachten

Het ambacht staat op het ogenblik weer sterk in de belangstelling. Even leek de belangstelling voor gedreven vakmensen in ons ...

Publicatie | 01-11-2012

Advies Integrale benadering Deltaprogramma

Met dit advies aan de Deltacommissaris en de departementen I&M en ELI geeft het College van Rijksadviseurs haar visie op de rol ...

Brief | 25-09-2012

De Mobiele Stad: over stad, spoor en snelweg

In het advies Over stad, spoor en snelweg doet Ton Venhoeven namens het College van Rijksadviseurs aanbevelingen over hoe we ...

Publicatie | 06-08-2012

Publicatie Mooie en innovatieve varkenstallen

De publicatie ''Mooie en innovatieve varkenstallen' is een initiatief van Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes, om het ...

Publicatie | 14-03-2012

Publicatie Met de stroom mee

De publicatie 'Met de stroom mee' gaat over de landschappelijke betekenis bij projecten die als onderwerp de Nadere Uitwerking ...

Publicatie | 01-03-2012

Architectuur Nu! Ambitiedocument toekomstig Architectuurbeleid

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het CRa een advies geschreven die als bouwstenen voor de nieuwe ...

Publicatie | 30-06-2011

Toekomst beschermd gezicht?

Het middel van beschermd gezicht verbindt al vijftig jaar bescherming en ontwikkeling met het ruimtelijk ordeningsbeleid. Vele ...

Publicatie | 24-06-2011

Een choreografie voor 1000 molens

De publicatie 'Een choreografie voor 1000 molens' is een initiatief van Yttje Feddes, Rijksadviseur voor het Landschap.

Publicatie | 10-06-2011

Advies Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Advies van het CRa aan het Ministerie van IenM over de te verschijnen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

Brief | 04-05-2011

Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing van de 40 aandachtswijken

Op 27 april presenteerde Wim Eggenkamp, Rijksadviseur Cultureel Erfgoed, de publicatie “Cultuurhistorie in de stedelijke ...

Publicatie | 27-04-2011