Programmalijn: NL2100

Waar en hoe wonen, werken en recreëren we in de toekomst? Hoe wekken we energie op, hoe verplaatsen we ons? Maar ook welk voedsel verbouwen we en waar krijgt natuur ruimte? En hoe verdienen we ons geld? En dat in een land dat uit zijn voegen barst. We zullen anders met onze ruimte om moeten gaan. Maar om nu de juiste beslissingen te kunnen nemen, is het belangrijk om ver vooruit te kijken. Alleen dan kunnen we achterhalen wat verstandig is om nu te doen. Om antwoorden te vinden op deze vragen is het College van Rijksadviseurs het ToekomstatelierNL2100 gestart.

Ontwerpend denken én handelen

In het programma NL2100 staat ontwerpend toekomstdenken en -handelen centraal. Ontwerpen als manier om de vele mogelijke toekomsten van ons land te verkennen en om te onderzoeken hoe we daarmee nú om moeten gaan. Ontwerpen, kortom, als een manier van denken én van handelen.

Ontwerpateliers

Breed samengestelde ontwerpateliers vormen de basis voor NL2100. Ontwerpend denken maakt het speelveld groter in tijd en ruimte. Het formuleert ongemakkelijke vragen, stelt frames ter discussie en biedt idealen en vergezichten. Dit ontwerpend denken wordt gekoppeld aan ontwerpend handelen: concrete pilots en projecten die zorgen voor doorbraken, stroomversnellingen en openingen.

In verschillende werkvormen brengt het College van Rijksadviseurs in beeld wat de mogelijke en waarschijnlijke toekomsten op de lange termijn zijn, en welke factoren daarop van invloed zijn. Dit doet het samen met een brede selectie aan experts en betrokkenen.

Toekomstatelier XL

Een keer per jaar organiseert het CRa een Toekomstatelier XL . Hier werken teams van ontwerpers, experts en kunstenaars gedurende een aantal dagen samen aan verschillende onderwerpen en passen zij het toekomstdenken toe op concrete vraagstukken. Het eerste Toekomstatelier XL vond in maart 2022 plaats in Zutphen. In 2023 organiseerde het CRa een Toekomstatelier XL in Hoek van Holland.