Nieuwsbrief College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van mobiliteit en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws van het College van Rijksadviseurs.

Energietransitie biedt kansen voor Nederland

Als we nú de juiste keuzes maken, kunnen we de energietransitie inzetten om Nederland rijker, hechter en schoner te maken. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in ‘Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland’. Het College adviseert om bij het kiezen van maatregelen niet alleen te kijken naar het verminderen van de CO2-uitstoot, maar te kiezen voor maatregelen die op de lange termijn en vanuit integraal afgewogen keuzen maximaal bijdragen aan de omgevingskwaliteit.

Lees verder op de website.

Via parijs

Bezoek Panorama Nederland op Dutch Design Week

De Dutch Design Week gaat morgen weer van start. Net als voorgaande jaren krijgen verschillende projecten van het College van Rijksadviseurs hier een platform. Zo staat Panorama Nederland van 19 tot 27 oktober tentoongesteld in het midden van hal 4 in het Klokgebouw. Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Kom kijken in Eindhoven en 'Step inside the future of The Netherlands'.

Lees verder online .

Logo DDW 2019

Kom naar het Rijksbouwmeestercongres

Op 7 november vindt voor de tweede keer het Rijksbouwmeestercongres plaats. Titel van deze bijeenkomst, die wordt gehouden op de Pier van Scheveningen, is ‘the Meaning of Life’. Interessante sprekers, onder wie Kim Putters, Josse de Voogd en Daan Roovers, geven hun visie op de sociale aspecten uit Panorama Nederland, de toekomstvisie op de ruimteontwikkeling van Nederland.

Aanmelden kan online.

Pier Scheveningen
Beeld: ©Pier Scheveningen

Rijksbouwmeester wil tbs-kliniek Oldenkotte teruggeven aan de natuur

Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft in nauw overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Berkelland voorgesteld om bij de voormalige tbs-kliniek Oldenkotte in Rekken ruimte te bieden aan een unieke ontwikkeling: ‘Het huis van de natuur’. Geïnteresseerden krijgen de kans om deze voormalige tbs-kliniek te kopen en te transformeren. Er wordt ingezet op ‘verval als ontwikkelkans’ waarbij het gebouw wordt teruggeven aan de natuur. De nadruk ligt daarnaast op cultuur en recreatie. Het ‘Huis van de natuur’ kan een impuls geven aan de regio vanwege deze unieke transformatie.

Klik hier om meer te lezen.

Startpresentatie zesde editie Young Innovators

De zesde editie van de Young Innovators is van start gegaan. Deelnemers gaven dinsdag 24 september een startpresentatie voor het College van Rijksadviseurs en opdrachtgevers. Met het Young Innovators programma koppelt het College van Rijksadviseurs jonge, talentvolle vakgenoten aan grote ruimtelijke opgaven, zoals waterveiligheid, duurzame energietransitie, mobiliteit en gebiedsontwikkeling.

Lees hier om welke opgaven het gaat.

Skills in de Stad

Op 27 september is de samenwerking tussen Rijk met pilotgemeenten Maastricht en Leeuwarden bekrachtigd om de haalbaarheid van het programma ‘Skills in de Stad’ te onderzoeken. Met het programma kan door samenwerking tussen bedrijfsleven, scholen en gemeente een leer-, werk- en woonomgeving voor kwetsbare jongeren worden gerealiseerd. 'Skills in de Stad' is een van de ambassadeursprojecten van de Rijksbouwmeester.

Het volledige nieuwsbericht vindt u hier.

Bezorgd - Debat over XXL logistiek

Logistiek en distributie horen bij onze economie, maar tot welke prijs? Het aantal XXL distributiecentra is de laatste jaren explosief gegroeid. Met oppervlaktes van zo’n 40 duizend vierkante meter of meer worden ze als enorme, raamloze dozen in het landschap neergezet. Het College van Rijksadviseurs, Vereniging Deltametropool en de TU Delft nodigen u uit voor een debat op 29 oktober over deze ontwikkeling.

Aanmelden kan hier.

Beeld: ©Harry Cock

Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij

Rijksadviseur Daan Zandbelt heeft deze week het advies ‘Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij’ aangeboden aan de bestuurlijke programmaraad van het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’. Hierin pleit hij ervoor om de woningbouwopgave niet als doel op zich in te zetten, maar als middel om de regio rijker, hechter en schoner te maken.

Download hier de publicatie 'Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij'.